Bảng thông số máy phát điện Honda 1 pha:

MODEL

CÔNG SUẤT LIÊN TỤC (KVA)

CÔNG SUẤT  DỰ PHÒNG (KVA)

TẦN SỐ (HZ)

ĐIỆN ÁP (V)

ĐỘNG CƠ

A20

2.0

2.2

50

220

Honda - GX160

A28

2.8

3.0

50

220

Honda - GX200

A50

5.0

5.5

50

220

Honda - GX390

A56

5.6

6.5

50

220

Honda - GX390