Bằng các thiết bị chuyên dụng và Kỹ sư lành nghề, PDE luôn sẵn sàng dịch vụ thử tải cho các Tổ máy phát điện theo yêu cầu của Quý khách hàng chủ đầu tư cũng như các đơn vị chuyên kinh doanh Máy phát điện.


Thiết bị thử tải thuần trở


Điện trở bể nước muối


Hình ảnh thử tải thực tế Máy phát điện 1000kVA