Liên hệ

Địa chỉ: Số 7, Nơ 7A, Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Số điện thoại: 024 62928 444

Gửi thư

1. Bộ phận kinh doanh Máy phát điện
  Mr. Trần Đại Hải Phúc
  Mobile: 0986 123 444
  E-mail: haiphuc@pde.me

2. Bộ phận Xây lắp các công trình điện
 Mr.Phạm Vũ Linh
 Mobile: 0984 852 053
 E-mail: linhpv@pde.me